Dienstenwijzer

Deze “Dienstenwijzer” wordt u aangeboden door: Walraven assurantien – Flexxpolis

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten.

Wie zijn wij?

Bedrijfsnaam : Walraven Assurantien – Flexxpolis
Bezoekadres : Joh.Naberlanden 20
Postcode : 7542 NV
Plaats : Enschede

Postadres : Idem 

Bereikbaarheid:

U kunt ons op veel manieren bereiken:

Telefoon : 053-4769733 Buiten kantooruren: 06-20431274
Whattsapp : 06-20431274
Email : henkwalraven@home.nl

Internetadres : walravenassurantien.nl – flexxpolis.nl Ons kantoor is open op werkdagen van 9.00 uur tot 17.30 uur.

Ook is het mogelijk een afspraak buiten kantooruren te maken.

Registraties en lidmaatschappen:

Wettelijke verplichtingen

Voor het uitoefenen van ons bedrijf hebben wij volgens de Wet financiële dienstverlening een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12008498

Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.AFM.nl

In het register van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer:06074387

Voor eventuele klachtenbehandeling zijn wij aangesloten bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening. Ons aansluitnummer is: 300005286

Onze dienstverlening

Walraven assurantien biedt u deskundige advisering en diensten op het gebied van:

  • Hypotheken
  • Levensverzekeringen
  • schadeverzekeringen
  • Pensioenen
  • sparen & beleggen
  • consumptief krediet
  • financiële planning
  • zakelijke dienstverlening.

Tevens treden wij op als bemiddelaar voor het afsluiten van de financiële producten die wij u adviseren.

U kunt van ons een integrale aanpak verwachten die uit gaat van een gedegen inventarisatie van uw persoonlijke wensen en situatie en gericht is op een brede oriëntatie ten aanzien van passende financiële producten. Wij beschikken over de kennis,

de expertise en de contacten met leveranciers van financiële producten die daarvoor nodig zijn.

Op alle bovengenoemde gebieden helpen wij u bij het afsluiten van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling van uw keuze. Ook daarna blijven wij u begeleiden met onze advisering. Indien het nodig en wenselijk is, onderhouden wij namens u de contacten met de leveranciers van deze financiële producten.

Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars

Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instelling onder te brengen.

Ons kantoor werkt met door ons zorgvuldig geselecteerde financiële instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen etc.) voor het afsluiten van hypotheken, verzekeringen, kredieten enz. Wij baseren onze advisering en bemiddeling op onze ervaringen met deze aanbieders en op een gedegen analyse van de ruime keus aan producten zowel ten aanzien van rente, premie en voorwaarden.

Hoe worden wij beloond?

Beloning bestaat uit zowel afsluit als doorlopende provisie

Wat verwachten wij van u?

Juiste en volledige informatieverstrekking:

Om ons werk goed te kunnen doen, in overeenstemming met uw verwachtingen en onze afspraken, vragen wij u ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het kader van door u te sluiten of afgesloten overeenkomsten met financiële instellingen van belang zijn. Het gaat in het bijzonder om (wijzigingen in) uw persoonlijke situatie of samenlevingssituatie (zoals: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verhuizing enz.), of veranderingen in uw inkomens- en arbeidssituatie en dergelijke.

Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten niet via ons kantoor heeft afgesloten en u voor deze producten elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons belangrijk dat wij een totaalbeeld hebben. Zo kan worden voorkomen dat wij u mogelijk niet attent maken op een bepaald risico omdat wij wellicht konden denken dat u dit elders al geregeld had. Wij verzoeken u dan ook ons te helpen dit totaalbeeld te vervolmaken.

Informatie doornemen

In verband met onze financiële dienstverlening sturen wij onze klanten regelmatig schriftelijke of digitale informatie. Soms gaat het om informatie die wij wettelijk verplicht zijn u te zenden. Soms informeren wij u ook over (nieuwe) financiële producten die mogelijk interessant voor u kunnen zijn. Wij verzoeken u deze informatie aandachtig door te nemen en ons desgewenst te raadplegen.

Polissen en andere formele documenten worden voor verzending door op juistheid gecontroleerd. Wij vragen u echter ook altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen.

Betalingen

Alle betalingen, die u in verband met een afgesloten hypotheek of krediet verschuldigd bent aan de geldverstrekker(s), dient u rechtstreeks, bij voorkeur via automatische incasso, te voldoen. Wij raden u aan deze betalingen tijdig te verrichten respectievelijk te zorgen voor voldoende saldo op uw betaalrekening. Achterstand in betaling levert later hoge inhaalbetalingen op, of mogelijk zelfs problemen met de geldverstrekker. Tevens ontstaat het gevaar dat u aangemeld kan gaan worden bij Bureau Krediet Registratie hetgeen dan in de toekomst problemen met zich mee kan brengen bij eventuele nieuwe financieringsaanvragen.

Verzekeringen

Betaling van verzekeringspremies (per maand, kwartaal, halfjaar, jaar) dient u, via automatische incasso, rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij te voldoen.

Klachtenregeling

Wij streven ernaar u goed en zorgvuldig van dienst te zijn. Toch kan er wel eens wat fout gaan; voor die gevallen zijn wij toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

Klachten over onze dienstverlening horen wij graag direct van u. Met u kunnen wij dan nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan:

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening:

Postbus 93560 2509 AN Den Haag
Tel. 070-333 89 99
Fax. 070-333 89 00

Informatie over het Klachteninstituut kunt u vinden op de website www.klachteninstituut.nl, of op de algemene informatiesite www.financiëleklacht.nl